szkolenia pierwsza pomoc

Kurs pierwszej pomocy przedmedycznej Wieluń i szkolenia

Na proponowaną przez naszą firmę ofertę składają się specjalistyczne, organizowane na terenie Wielunia szkolenia i kursy pierwszej pomocy przedmedycznej . W zależności od Twoich potrzeb konkretny kurs udzielania pierwszej pomocy może koncentrować się na zagadnieniach podstawowych lub zaawansowanych, a ponadto może uwzględniać program uniwersalny lub dedykowany ściśle konkretnej roli życiowej, zawodowej lub społecznej, którą na co dzień odgrywasz

Nasze szkolenia i kursy pierwszej pomocy w Wieluniu i okolicach:

Kurs pierwszej pomocy dla osób indywidualnych

Szkolenia pierwszej pomocy dla pracowników firm i instytucji

Pediatryczny kurs pierwszej pomocy dzieciom

Medyczne czynności ratunkowe w gabinecie stomatologicznym

Pierwsza pomoc dla pracowników żłobków i przedszkoli

Zajęcia pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży

Kurs pierwszej pomocy dla kierowców

Szkolenia pierwszej pomocy w  języku angielskim

Zaawansowany lub podstawowy kurs pierwszej pomocy Wieluń i okolice – szeroka oferta szkoleń

Kluczową cechą, którą charakteryzuje się dowolny kurs pierwszej pomocy przedmedycznej przeprowadzany przez nas jest nacisk na wymiar praktyczny. Oznacza to tyle, że opracowując programy poszczególnych szkoleń skupiamy się na optymalnych proporcjach pomiędzy wiedzą teoretyczną, a ćwiczeniami realnie przygotowującymi do niesienia pomocy prawdziwym ofiarom rozmaitych wypadków. Jednocześnie zagadnienia poruszane w ramach określonego rodzaju szkolenia z pierwszej pomocy dobierane są tak, aby uwzględniać wszystkie najbardziej prawdopodobne zagrożenia ze względu na specyfikę trybu życia ich uczestników

Podczas zajęć, oprócz aspektów, na które sami kładziemy nacisk, realizujemy również w pełni zalecenia Europejskiej Rady Resuscytacji, a także Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Dodatkowo wszystkie nasze kursy pierwszej pomocy przeprowadzane są na nowoczesnym, multimedialnym i dobrze oddającym realia akcji ratowniczych wyposażeniu.

Szkolenia z pierwszej pomocy dla firm dostosowane do ich specyfiki

Jedną z podstawowych specjalizacji naszej firmy obok organizowanych w Wieluniu kursów pierwszej pomocy przedmedycznej dla osób indywidualnych są zajęcia przeznaczone dla pracowników rozmaitych przedsiębiorstw oraz instytucji niekomercyjnych. Tego typu kurs pierwszej pomocy dla pracowników skoncentrowany jest nie tylko na zagadnieniach uniwersalnych, ale również na zagrożeniach ściśle związanych ze specyfiką branży, w której na co dzień ten personel działa. Gorąco zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami proponowanych przez nas szkoleń z pierwszej pomocy dla firm i kontaktu.