szkolenia pierwsza pomoc wrocław

Kurs i szkolenie pierwsza pomoc w gabinecie stomatologicznym i medyczne czynności ratunkowe.

Programy szkolenia pierwsza pomoc w gabinecie stomatologicznym przygotowaliśmy tak, byś Ty i  Twoi pracownicy poznali wszystkie najważniejsze zasady pierwszej pomocy. Dodatkowo poznacie i przećwiczycie wykonywania medycznych czynności ratunkowych. Po ukończeniu naszych szkoleń będziecie przygotowani na pogorszenie stanu pacjenta. Będziecie również wiedzieć jak reagować w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia Waszych pacjentów.

” W moim gabinecie nigdy nie wydarzyło się nic poważnego..”

Wg Europejskiej Rady Resuscytacji raz na pięć lat w praktyce każdego lekarza dentysty pojawi się pacjent, który będzie wymagał prowadzenia dodatkowych medycznych czynności ratunkowych. Może to być pacjent z zawałem mięśnia sercowego, bólem wieńcowym, wstrząsem anafilaktycznym, napadem drgawkowym. Może to być też pacjent u którego wystąpi Nagłe Zatrzymanie Krążenia. Jesteś na to przygotowany?

20%

jedynie 20% lekarzy dentystów twierdzi, że umie rozpoznać przyczynę omdlenia¹

50%

tylko 50% lekarzy dentystów twierdzi, że jest właściwie przygotowana do leczenia anafilaksji¹

49%

aż 49% lekarzy dentystów twierdzi, że NIE umie zastosować urządzeń do udrażniania dróg oddechowych i założyć dojścia dożylnego¹

1. Girdler N.M., Smith D.G.: Prevalance of emergency events in British dental practise and emergency management skills of British dentist. Resuscitation, 1999, 41: 159- 167

Badania prowadzone wśród klientów gabinetów stomatologicznych pokazują, że Wasi pacjenci oczekują, że lekarze dentyści i personel opieki dentystycznej będą kompetentni w zakresie leczenia zatrzymania krążenia. Pacjenci pragną być również bezpieczni przy wystąpieniu stanów nagłych mogących pojawić się w gabinecie stomatologicznym

Europejska Rada Resuscytacji zaleca, aby wszyscy pracownicy dentystycznej opieki zdrowotnej co rok przechodzili praktyczne szkolenia w rozpoznawaniu i postępowaniu w stanach zagrożenia życia. Dodatkowo ERC zaleca szkolenie się w  prowadzeniu resuscytacji, włączając w to podstawowe techniki zabezpieczania dróg oddechowych oraz zastosowanie defibrylatora AED.

Napisz do nas, a przygotujemy dla Twojego gabinetu indywidualnie opracowaną ofertę szkolenia pierwsza pomoc w gabinecie stomatologicznym.  Oferujemy zakres począwszy od podstawowej pierwszej pomocy, skończywszy na  zaawansowanych medycznych czynnościach ratunkowych. Sam zobaczysz, wcale nie są skomplikowane 🙂

Każdy z naszych instruktorów jest doświadczonym i aktywnym zawodowo ratownikiem medycznym. Nie jesteśmy teoretykami. Wielokrotnie zdarzało nam się pojawiać w trakcie dyżurów w gabinetach stomatologicznych. Nasze doświadczenie i najlepszej jakości sprzęt szkoleniowy gwarantuje atrakcyjność i realność naszego szkolenia. W tak istotnej kwestii jak ludzkie życie, nie pozwól sobie na niska jakość szkolenia.

pierwsza pomoc w gabinecie stomatologicznym