szkolenia pierwsza pomoc wrocław

Szkolenia z pierwszej pomocy i medycznych czynności ratunkowych w gabinecie stomatologicznym.

Programy szkoleń dla personelu gabinetów stomatologicznych przygotowaliśmy tak, byś Ty i  Twoi pracownicy poznali wszystkie najważniejsze zasady pierwszej pomocy i wykonywania medycznych czynności ratunkowych. Po ukończeniu naszych szkoleń będziecie przygotowani na pogorszenie stanu pacjenta. Będziecie również wiedzieć jak reagować w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia Waszych pacjentów.

” W moim gabinecie nigdy nie wydarzyło się nic poważnego..”

Wg Europejskiej Rady Resuscytacji raz na pięć lat w praktyce każdego lekarza dentysty pojawi się pacjent, który będzie wymagał prowadzenia dodatkowych medycznych czynności ratunkowych. Może to być pacjent z zawałem mięśnia sercowego, bólem wieńcowym, wstrząsem anafilaktycznym, napadem drgawkowym lub pacjent u którego wystąpi Nagłe Zatrzymanie Krążenia.

Badania prowadzone wśród klientów gabinetów stomatologicznych pokazują, że Wasi pacjenci oczekują, że lekarze dentyści i personel opieki dentystycznej będą kompetentni w zakresie leczenia zatrzymania krążenia i innych stanów nagłych mogących wystąpić w gabinecie stomatologicznym

Europejska Rada Resuscytacji zaleca, aby wszyscy pracownicy dentystycznej opieki zdrowotnej co rok przechodzili praktyczne szkolenia w rozpoznawaniu i postępowaniu w stanach zagrożenia życia oraz w prowadzeniu resuscytacji, włączając w to podstawowe techniki zabezpieczania dróg oddechowych oraz zastosowanie defibrylatora AED.

Napisz do nas, a przygotujemy dla Twojego gabinetu indywidualnie opracowaną ofertę.  Oferujemy zakres począwszy od podstawowej pierwszej pomocy, skończywszy na  zaawansowanych medycznych czynnościach ratunkowych, które jak sam zobaczysz wcale nie są skomplikowane 🙂