szkolenia pierwsza pomoc wrocław

Szkolenia pierwszej pomocy dla dzieci i młodzieży

Kurs i zajęcia z pierwszej pomocy dla dzieci Wrocław i okolice

Jedną z usług proponowanych klientom w ramach naszej rozbudowanej oferty jest kurs pierwszej pomocy dla dzieci we Wrocławiu. Za jego pośrednictwem przekazujemy najmłodszym, a także tym nieco starszym dzieciom szereg cennych umiejętności, kluczowych z punktu widzenia ratowania ludzkiego życia. Zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi każdy powinien posiadać zorientowanie w tej materii, a naukę społecznej odpowiedzialności warto rozpoczynać jak najwcześniej.

Istnieje wiele wariantów, w których jesteśmy w stanie przeprowadzić szkolenie Pierwsza pomoc dla dzieci to kurs dostępny zarówno dla przedszkolaków, jak i uczniów szkół podstawowych oraz licealnych. W zależności od wieku biorących udział w zajęciach z pierwszej pomocy dzieci proponujemy inny, dostosowany do ich możliwości program.

U naszych najmłodszych kursantów obejmuje on przede wszystkim naukę przez zabawę. W interesujący i zabawny sposób uczmy przedszkolaki podstawowych procedur pierwszej pomocy poszkodowanemu. Oczywiście w sposób adekwatny do wieku i możliwości naszych najmłodszych kursantów.

Czego nauczą się przedszkolaki na naszym szkoleniu pierwszej pomocy dla dzieci?

– poznają numery alarmowe oraz jak zawiadomić służby ratunkowe,

– przećwiczą resuscytację wykonywaną na misach i specjalnych fantomach dla dzieci,

–  jak założyć proste opatrunki,

– jak zabezpieczyć i uspokoić osobę poszkodowaną,

– prost udrożnienie dróg oddechowych i pozycja bezpieczna.

Szkolenia z pierwszej pomocy dla szkół we Wrocławiu

O ile podopieczni przedszkoli mają jeszcze ograniczone możliwości niesienia pomocy ludziom znajdującym się w stanach zagrożenia zdrowia lub życia, o tyle kurs pierwszej pomocy dla szkół może obejmować już pełny zakres technik ratowniczych.

Nasze szkolenia z pierwszej pomocy dla dzieci posiadających ukończony 10 rok życia koncentrują się zatem na zagadnieniach takich jak m.in.:

– sposoby postępowania z osobami, które straciły przytomność,

– nauka postępowania z osobą nieprzytomną i pozycja bezpieczna,

– nauka resuscytacji krążeniowo-oddechowej i użycia defibrylatora AED

– postępowanie w przypadku silnego krwawienia lub zachłyśnięcia,

– pierwsza pomoc przy napadzie padaczkowym, zasłabnięciu i zawale serca.

W przypadku zainteresowania naszymi kursami pierwszej pomocy dla dzieci we Wrocławiu i okolicach, lub jakichkolwiek pytań, serdecznie zapraszamy do kontaktu. Jednocześnie informujemy, że w naszej ofercie dostępne jest także szkolenie z pierwszej pomocy w szkole dla nauczycieli oraz szkolenia z pierwszej pomocy pediatrycznej.