szkolenia pierwsza pomoc wrocław

Szkolenia z pierwszej pomocy dla firm na najwyższym poziomie

Profesjonalne szkolenia pierwszej pomocy dla firm Wrocław – dlaczego warto je odbyć?

Szkolenie pracowników z zakresu pierwszej pomocy, to nie tylko obowiązek wynikający z Kodeksu Pracy. Świadkiem sytuacji, w której dochodzi do nieszczęśliwego, zagrażającego czyjemuś zdrowiu lub życiu wypadku można zostać w każdej chwili. Co zrobisz kiedy ktoś z przechodzących obok Ciebie w biurze, magazynie, budowie lub dowolnym innymi miejscu ludzi nagle upadnie i będzie wymagał natychmiastowego udzielania pierwszej pomocy? Czy pozostaniesz biernym obserwatorem, czy też będziesz w stanie podjąć niezbędne w tych okolicznościach działania? Organizowane przez nas szkolenia z pierwszej pomocy dla firm i instytucji mogą zadecydować w kluczowym momencie o porażce lub sukcesie, wtedy, kiedy na szali leży ludzkie życie.

Dużą zaletą organizowanych przez naszą firmę szkoleń pierwszej pomocy dla pracowników jest to, że kładziemy ogromny nacisk na praktykę. Pod tym hasłem skrywa się jednak nie tylko wiedza na temat tego, jakie czynności i w jaki sposób trzeba podjąć w danej sytuacji, ale również pewność siebie w wyjątkowo niesprzyjających okolicznościach. To właśnie bowiem od tego czynnika zależy, czy w chwili, która wymaga naszego działania, faktycznie zdobędziemy się na odwagę, aby udzielić poszkodowanemu pierwszej pomocy przedmedycznej do czasu przybycia jednostki ratownictwa medycznego.

Wrocław – szkolenia pierwszej pomocy dla pracowników z różnych branż

Posiadane przez nas doświadczenie w dziedzinie przeprowadzania szkoleń z pierwszej pomocy dla firm z niejednolitych sektorów rynku sprawia, że obecnie jesteśmy w stanie precyzyjnie dopasować program kursów do specyfiki pracy danego personelu. Na inne aspekty kładziemy zatem nacisk w przypadku zajęć prowadzonych dla pracowników mających na co dzień kontakt z dziećmi lub osobami starszymi i na inne w momencie, gdy realizujemy kurs pierwszej pomocy dla firm działających np. w branży biurowej czy transportowej.
Jeśli chcesz zapewnić sobie oraz swoim pracownikom praktyczne i potrzebne szczególnie w Waszym miejscu pracy umiejętności udzielania pierwszej pomocy, to kursy realizowane na terenie Wrocławia i całej Polski przez naszą firmę stanowią doskonałą odpowiedź na Twoje potrzeby.

Dlaczego warto nas wybrać?

Najlepszy sprzęt i najlepsi instruktorzy.

Na naszych szkoleniach z pierwszej pomocy przeszkoliliśmy już mnóstwo osób, które potwierdziły, że nasze metody szkoleniowe i odgrywane scenariusze bardzo pozytywnie wpłynęły na poziom ich umiejętności. Nasi kursanci na szkoleniach pierwszej pomocy dla firm i instytucji korzystają z najwyżej jakości sprzętu szkoleniowego. Nasze fantomy niemowląt, dzieci i dorosłych mają możliwość podłączenia do aplikacji QCPR celem oceny jakości wykonywanej resuscytacji. Dysponujemy również różnymi modelami treningowych defibrylatorów AED oraz kamizelkami ACT-FAST do nauki postępowania w zadławieniach. Na każdym naszym szkoleniu bezpieczeństwa serc naszych kursantów strzeże terapeutyczny defibrylator AED.

Każdy z naszych instruktorów jest czynnym zawodowo Ratownikiem Medycznym z min. 5 letnim doświadczeniem w zawodzie. Na naszych szkoleniach i kursach pierwszej pomocy dbamy o najwyższą jakość, dlatego bazujemy jedynie na najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji i Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

Gdzie szkolimy?

Pracujemy, mieszkamy i ratujemy we Wrocławiu, ale szkolenie możemy przeprowadzić w Państwa firmie w dowolnym miejscu w Polsce. Jeśli interesują Państwa profesjonalne szkolenia z pierwszej pomocy po angielsku, serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego oraz pisania na naszą pocztę e mail.

Sprawdź szczegółowe programy szkolenia pierwszej pomocy dla firm i instytucji.

1. Podstawy udzielania pierwszej pomocy:

– charakterystyka pierwszej pomocy,
– motywacja do udzielania pierwszej pomocy,
– aspekty prawne pierwszej pomocy,
– łańcuch przeżycia.

2. Ocena sytuacji i miejsca zdarzenia:

– bezpieczeństwo: własne; miejsca zdarzenia; poszkodowanego; świadków,
– prawidłowe wezwanie pomocy,
– kontrola stanu przytomności, drożności dróg oddechowych i oddechu.

3. Resuscytacja krążeniowo- oddechowa osoby dorosłej:

– podstawy fizjologii człowieka,
– postępowanie z osobą nieprzytomną,
– przyczyny zatrzymania krążenia,
– resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
– ciało obce w drogach oddechowych (zachłyśnięcie).

4. Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (defibrylator AED):

– program powszechnego dostępu do defibrylacji,
– zasada działania,
– bezpieczne użycie AED.

5. Stany zagrożenia życia pochodzenia wewnętrznego:
– omdlenie,
– udar mózgu,
– ostry zespół wieńcowy (zawał serca),
– epilepsja.

Ćwiczenia:

– wezwanie pomocy,
– ocena poszkodowanego,
– pozycja boczna ustalona (bezpieczna),
– resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej,
– użycie Automatycznego defibrylatora zewnętrznego,
– postępowanie przy zadławieniu osoby dorosłej- ćwiczenia wykonywane na bezpiecznej kamizelce Act-fast

Czas trwania szkolenia: około 5h dydaktycznych

Koszt szkolenia: wycenę szkolenia wykonujemy indywidualnie. Cena uzależniona jest od takich czynników jak ilość osób biorących udział, zakres szkolenia i jego indywidualne modyfikacje oraz odległość. Celem przeprowadzenia wyceny i stworzenia oferty zapraszamy do kontaktu.

1. Podstawy udzielania pierwszej pomocy:
– charakterystyka pierwszej pomocy,
– motywacja do udzielania pierwszej pomocy,
– aspekty prawne pierwszej pomocy,
– łańcuch przeżycia.

2. Ocena sytuacji i miejsca zdarzenia:

– bezpieczeństwo: własne; miejsca zdarzenia; poszkodowanego; świadków,
– prawidłowe wezwanie pomocy,
– kontrola stanu przytomności, drożności dróg oddechowych i oddechu.

3. Resuscytacja krążeniowo- oddechowa osoby dorosłej:

– podstawy fizjologii człowieka,
– postępowanie z osobą nieprzytomną,
– przyczyny zatrzymania krążenia,
– resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
– ciało obce w drogach oddechowych (zachłyśnięcie).

4. Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (defibrylator AED):

– program powszechnego dostępu do defibrylacji,
– zasada działania,
– bezpieczne użycie AED.

5. Stany zagrożenia życia pochodzenia wewnętrznego:
– omdlenie,
– udar mózgu,
– ostry zespół wieńcowy (zawał serca),
– epilepsja.

6. Urazy i krwotoki- podstawowe zasady:

– tamowanie krwotoków,
– opatrywanie ran,
– oparzenia,
– wyposażenie apteczki pierwszej pomocy.

Ćwiczenia:

– wezwanie pomocy,
– ocena poszkodowanego,
– pozycja boczna ustalona (bezpieczna),
– resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej,
– użycie Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego,
– postępowanie przy zadławieniu osoby dorosłej- ćwiczenia wykonywane na bezpiecznej kamizelce Act Fast

– ćwiczenia z zakresu opatrywania urazów, ran, amputacji i oparzeń

Czas trwania szkolenia: około 6h dydaktycznych

Koszt szkolenia: wycenę szkolenia wykonujemy indywidualnie. Cena uzależniona jest od takich czynników jak ilość osób biorących udział, zakres szkolenia i jego indywidualne modyfikacje oraz odległość. Celem przeprowadzenia wyceny i stworzenia oferty zapraszamy do kontaktu.

1. Podstawy udzielania pierwszej pomocy:
– charakterystyka pierwszej pomocy,
– motywacja do udzielania pierwszej pomocy,
– aspekty prawne pierwszej pomocy,
– łańcuch przeżycia.

2. Ocena sytuacji i miejsca zdarzenia:

– bezpieczeństwo: własne; miejsca zdarzenia; poszkodowanego; świadków,
– prawidłowe wezwanie pomocy,
– kontrola stanu przytomności, drożności dróg oddechowych i oddechu.

3. Resuscytacja krążeniowo- oddechowa osoby dorosłej:

– podstawy fizjologii człowieka,
– postępowanie z osobą nieprzytomną,
– przyczyny zatrzymania krążenia,
– resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
– ciało obce w drogach oddechowych (zachłyśnięcie).

4. Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (defibrylator AED):

– program powszechnego dostępu do defibrylacji,
– zasada działania,
– bezpieczne użycie AED.

5. Resuscytacja krążeniowo- oddechowa niemowlęcia i dziecka:

– różnice w anatomii i fizjologii dziecka i dorosłego,
– postępowanie z osobą nieprzytomną,
– przyczyny zatrzymania krążenia,
– resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
– ciało obce w drogach oddechowych (zachłyśnięcie).

6. Sytuacje groźne dla życia i zdrowia dzieci:

– gorączka
– stan drgawkowy,
– utrata świadomości,
– zaburzenia oddychania,

7. Stany zagrożenia życia pochodzenia wewnętrznego:
– omdlenie,
– udar mózgu,
– ostry zespół wieńcowy (zawał serca),
– epilepsja.

8. Urazy i krwotoki- podstawowe zasady:

– tamowanie krwotoków,
– opatrywanie ran,
– oparzenia,
– wyposażenie apteczki pierwszej pomocy.

Ćwiczenia:

– wezwanie pomocy,
– ocena poszkodowanego,
– pozycja boczna ustalona (bezpieczna),
– resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej,
– resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby niemowlęcia i dziecka
– użycie Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego,
– postępowanie przy zadławieniu osoby dorosłej, niemowlęcia i dziecka

– ćwiczenia z zakresu opatrywania urazów, ran, amputacji i oparzeń

Czas trwania szkolenia: około 8h dydaktycznych

Koszt szkolenia: wycenę szkolenia wykonujemy indywidualnie. Cena uzależniona jest od takich czynników jak ilość osób biorących udział, zakres szkolenia i jego indywidualne modyfikacje oraz odległość. Celem przeprowadzenia wyceny i stworzenia oferty zapraszamy do kontaktu.