szkolenia pierwsza pomoc wrocław

Kurs pierwszej pomocy dla kierowców

Wypadki drogowe to tragedie, które dzieją się każdego dnia. Dzięki znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy, które poznasz na naszym szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej dla kierowców, w prosty i bezpieczny sposób uratujesz komuś życie.

Jesteśmy praktykującymi ratownikami z dużym doświadczeniem w akcjach ratunkowych i przygotowaliśmy szkolenie dla kierowców oparte na rzeczywistym scenariuszu, łączącym w sobie wykłady oraz zajęcia praktyczne wraz z symulacjami realnych zdarzeń drogowych. Ponadto, profesjonalny sprzęt, z którego korzystamy podczas szkolenia, między innymi realne fantomy osób dorosłych i dzieci, gwarantuje duży poziom realizmu. Wszystko po to, być był przygotowany na każdą sytuację, która może zaistnieć w rzeczywistości.

Podczas kursu pierwszej pomocy dla kierowców nauczysz się, jak udzielić pierwszej pomocy, będąc pierwszym na miejscu zdarzenia oraz zdobędziesz pewność siebie i umiejętności, które pozwolą ci reagować w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Pierwsza pomoc jest naprawdę prosta!

Po odbytym szkoleniu dla kierowców, każdy uczestnik będzie potrafić m.in.:

– ocenić stan poszkodowanego,

– prawidło wezwać pomoc,

– wykonać prawidłowo pozycję boczną ustaloną,

– sprawdzić podstawowe parametry życiowe,

– wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową,

– użyć defibrylatora AED,

– właściwie postępować przy zadławieniu,

– wyciągnąć nieprzytomnego pasażera pojazdu,

– stosować różne metody unieruchamiania kręgosłupa

– zaopatrywać złamania, skręcenia, oparzenia i inne urazy

oraz przede wszystkim dowie się, jak w prosty sposób uratować ludzkie życie.

Sprawdź szczegółowy program szkolenia dla kierowców.

Ponieważ na naszych kursach pierwszej pomocy i szkoleniach dbamy o najwyższą jakość, bazujemy jedynie na najnowszych wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji i Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

1. Podstawy udzielania pierwszej pomocy:

– charakterystyka pierwszej pomocy,
– motywacja do udzielania pierwszej pomocy,
– aspekty prawne pierwszej pomocy,
– łańcuch przeżycia,

– zasadność stosowania pasów bezpieczeństwa,

– bezpieczeństwo na drodze- na czym polega?

– jak zachować się widząc pojazd uprzywilejowany.

2. Ocena sytuacji i miejsca zdarzenia:

– bezpieczeństwo: własne; miejsca zdarzenia; poszkodowanego; świadków,
– prawidłowe wezwanie pomocy,
– kontrola stanu przytomności, drożności dróg oddechowych i oddechu.

3. Resuscytacja krążeniowo- oddechowa osoby dorosłej:

– podstawy fizjologii człowieka,
– postępowanie z osobą nieprzytomną,
– przyczyny zatrzymania krążenia,
– resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
– ciało obce w drogach oddechowych (zachłyśnięcie).

4. Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (defibrylator AED):

– program powszechnego dostępu do defibrylacji,
– zasada działania,
– bezpieczne użycie AED.

5. Urazy i krwotoki- podstawowe zasady:

– tamowanie krwotoków,

– opatrywanie ran i złamań,– oparzenia,

– urazy kręgosłupa,

– wyposażenie apteczki pierwszej pomocy.

Ćwiczenia:

– wezwanie pomocy,
– ocena poszkodowanego,
– pozycja boczna ustalona (bezpieczna),
– resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej,
– użycie Automatycznego defibrylatora zewnętrznego,
– postępowanie przy zadławieniu,

– ćwiczenia z zakresu unieruchamiania złamań i urazów oraz bezpiecznego wyciągania poszkodowanego z pojazdu,