Pierwsza pomoc- pytania, odpowiedzi i definicje

Poznaj odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące naszych szkoleń oraz pierwszej pomocy i sam zobacz jak prosta potrafi być pierwsza pomoc.

Nasz kursy i szkolenia pierwszej pomocy:

Nasze szkolenia i kursy pierwszej pomocy zazwyczaj prowadzimy we Wrocławiu i na terenie województwa dolnośląskiego. Oczywiście nie ograniczamy się jedynie do tych terenów, możemy zorganizować szkolenie w dowolnym miejscu w Polsce. Szkolenia pierwszej pomocy dla firmy i instytucji przeprowadzamy w siedzibie firmy, tak aby jeszcze lepiej móc poznać specyfikę branży i potencjalne wypadki. Jeśli nie dysponujecie miejscem do organizacji szkolenia, nie jest to dla nas problemem- posiadamy możliwość wynajęcia komfortowych sal szkoleniowych wraz z serwisem kawowym lub obiadowym.

Prowadzeniem szkoleń z zakresu pierwszej pomocy zajmujemy się od 2012 roku. Nasi instruktorzy, to nie tylko świetni fachowcy- ratownicy medyczni pracujący w karetkach pogotowia, nauczyciele akademiccy. To również ogromni pasjonaci swojej pracy, którzy są w stanie zarazić Was swoją pasją, przekonać doświadczeniem oraz doskonale przekazać wiedzą- to świetni dydaktycy. Dysponujemy najwyższej jakości najnowszym multimedialnym sprzętem szkoleniowym, dzięki czemu nauka jest realna i bliska prawdziwej akcji ratunkowej. Jeżeli szkolenie pierwszej pomocy kojarzy Wam się z dość nudną atmosferą i małą ilością ćwiczeń praktycznych- to zaufaj właśnie nam i przekonaj się, że nauka pierwszej pomocy może być świetną i co najważniejsze pożyteczną zabawą!

Przeszkoliliśmy już tysiące osób, przeczytaj ich opinie o naszych szkoleniach w serwisie google.

Serwis Oferteo.pl trzykrotnie (2018, 2019, 2020 r.) wyróżnił nas tytułem Najlepsi w kategorii Firmy Szkoleniowe.

Szanowny kliencie, nic nie stoi na przeszkodzie abyś zaufał innym dydaktykom. W swoim wyborze kieruj się jednak profesjonalizmem oferty, niech to nie będą nudne wykłady i instruktorzy nigdy nie będący świadkami zagrożenia życia. Kimkolwiek by byli, niech mają w sobie pasję, doświadczenie i zrozumienie dla Twoich pytań i wątpliwości..

Zgodnie z zaleceniami Europejskiej Rady Resuscytacji przyjęliśmy, że na jednego instruktora ResQTeam’u może przypadać maksymalnie 10-12 uczestników. To gwarantuje wysoką jakość szkolenia i nabycie wiedzy i umiejętności, dzięki której nauczycie się ratować to, co najcenniejsze- ludzkie życie.

Jeżeli potrzebujesz przeszkolić większą ilość osób jednocześnie- nie ma najmniejszego problemu! W takich przypadkach po prostu zwiększamy liczbę instruktorów i sprzętu szkoleniowego. :)

Na naszych szkoleniach nauczymy Was wszystkiego co najważniejsze w pierwszej pomocy. Życzymy Wam, abyście nigdy nie musieli korzystać z tej wiedzy, jednak ludzka pamięć jest ulotna. Niestety zapominamy wiedzę, z której nie korzystamy na co dzień, szczególnie gdy do głosu dochodzą emocje związane z ratowaniem innej osoby. Europejska Rada Resuscytacji zaleca, aby powtarzać szkolenie z zakresu pierwszej pomocy najpóźniej po dwóch latach od jego ukończenia. Zaświadczenie, które otrzymuje każdy uczestnik naszego szkolenia jest ważne 2 lata od momentu szkolenia.

Nasi kursanci zgodnie podkreślają, że nasze szkolenie podstawowe, które trwa 4,5-5h ma optymalny czas trwania, aby poznać, zrozumieć i solidnie przećwiczyć postępowanie z osobą nieprzytomną, resuscytacje osoby dorosłej, użycie defibrylatora AED, postępowanie przy zadławieniu osoby dorosłej i dziecka oraz porozmawiać o stanach zagrożenia życia tj. udar, zawał, zasłabnięcie, napad padaczkowy.

Nasze szkolenie rozszerzone trwa około 6h i zawiera w sobie szkolenie podstawowe i 1.5h dodatkowych ćwiczeń związanych z opatrywaniem urazów, złamań, oparzeń i krwotoków.

Kursy i szkolenia pierwszej pomocy dla kursantów na prawo jazdy może prowadzić tylko ratownik medyczny, pielęgniarka lub lekarz (w rozumieniu ust. o Państwowym Ratownictwie Medyczny z 2006r.)

Zachęcamy abyście zawsze w przypadku z chęci uczestnictwa w szkoleniu z pierwszej pomocy wybierali jedynie takie instytucje szkolenie, gdzie instruktorami są ratownicy medyczni, którzy dyżurują w systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne. Dzięki temu będziecie mieć pewność, że instruktor nie jest jedynie 'teoretykiem’ tego tematu, a udzielanie pomocy to coś z czym styka się na każdym dyżurze. Praca w systemie PRM jest również gwarantem aktualnej wiedzy medycznej, znajomości aktualnie obowiązujących wytycznych w pierwszej pomocy oraz dużego doświadczenia i możliwości przećwiczenia realnych scenariuszy. Oczywiście każdy instruktor z naszego ResQTeam’u jest ratownikiem medycznym aktywnym zawodowo w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego.

Pierwsza pomoc:

Pierwsza pomoc to wg. Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z 8. września 2006r. zespół czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego, wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia, w tym również z wykorzystaniem udostępnionych do powszechnego obrotu wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych.
Znacznie bardziej życiowo można powiedzieć, że pierwsza pomoc to wszystkie działania, jakie wykonują osoby znajdujące się w miejscu zdarzenia wobec osoby poszkodowanej. Tak więc pierwszą pomocą przedmedyczną są wszystkie działania od przyklejenia poszkodowanemu plastra na drobną ranę, aż do przeprowadzenia skutecznej resuscytacji krążeniowo- oddechowej. Pierwsza pomoc to również minimalizowanie niekorzystnych następstw dla zdrowia osoby, przed przybyciem wykwalifikowanej pomocy.

Każdy z nas ma obowiązek udzielenia pomocy osobie poszkodowanej, niezależnie od posiadanej wiedzy i umiejętności. Do udzielenia pomocy obliguje nas art. 162 § 1 Kodeksu Karnego:
„Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”
Pamiętajmy, że wystąpienie realnego niebezpieczeństwa dla nas lub innych zwalnia nas z bezpośredniego udzielenia pomocy (np. pożar budynku, tonąca osoba, a my nie umiemy pływać itp.). W tej sytuacji można przyjąć, że przesłanki udzielenia pomocy wypełnia samo powiadomienie służb ratunkowych. Pamiętajmy również, że gdy nie wiemy jak w danej sytuacji udzielić pierwszej pomocy, zawsze możemy zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub numer Państwowego Ratownictwa Medycznego 999 i tam dyspozytor wytłumaczy nam, w jaki sposób mamy udzielić pierwszej pomocy

W wielu sytuacjach, w trakcie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, może być konieczne uszkodzenie mienia osoby poszkodowanej (np. rozcięcie odzieży, wybicie szyby, wyważenie drzwi), jednak jeżeli sytuacja tego wymaga możemy to zrobić. Mówi o tym art. 5 ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8. września 2006r.:

„Osoba udzielająca pomocy może poświęcić dobra osobiste innej osoby, inne niż życie lub zdrowie, a także dobra majątkowe w zakresie, w jakim jest to niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.”

Pamiętajmy o tym, by działania podejmowane przez nas były celowe oraz abyśmy umieli skutecznie uargumentować, dlaczego poświęciliśmy pewne dobra majątkowe innej osobie. Za zniszczone w trakcie akcji ratunkowej dobra majątkowe może nam przysługiwać odszkodowanie od Skarbu Państwa (art. 6 ustawy o PRM).

Defibrylator AED to niewielkie urządzenie, które zdecydowanie każdemu z nas pozwala wykonać ‘reset’ serca osoby, która nie oddycha. Jest to w pełni automatyczne urządzenie, które samo analizuje rytm serca osoby poszkodowanej. Po analizie rytmu serca decyduje o tym, czy defibrylacja ( dostarczenie odpowiedniego ładunku elektrycznego, celem resetu nieprawidłowo pracującego mięśnia sercowego u osoby z Nagłym Zatrzymaniem Krążenia- NZK) jest konieczna. Automatyczny defibrylator zewnętrzny to niezbędne ogniwo łańcucha przeżycia.