szkolenia pierwsza pomoc wrocław

Co to jest defibrylator AED?

AED to przenośne urządzenie, które może przywrócić właściwy rytm pracy serca u pacjenta u którego wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia (NZK). Po rozpoznaniu rytmu właściwego do defibrylacji AED dostarcza wstrząs elektryczny o odpowiednim poziomie energii.

Pełna nazwa urządzenia AED to automatyczny defibrylator zewnętrzny (Automated External Defibrillator).

Kiedy należy użyć defibrylator AED?

Defibrylator należy użyć w przypadku wystąpienia u poszkodowanego nagłego zatrzymania krążenia. Pacjent z NZK doznaje poważnego zaburzenia rytmu pracy serca z wystąpieniem migotania komór serca, co prowadzi do sytuacji, w której serce przestaje efektywnie tłoczyć krew. Jedyną szansą na przywrócenie prawidłowej pracy serca jest defibrylacja, która potocznie rzecz ujmując działa jak reset serca.

Brak oddechu jest najpewniejszym objawem wskazującym na wystąpienie zatrzymania krążenia. Jeżeli pacjent nie reaguje i nie oddycha znaczy to że nastąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. W takiej sytuacji należy działać tak szybko, jak to możliwe: rozpocząć resuscytację krążeniowo-oddechową, poprosić świadków zdarzenia o kontakt z dyspozytorem pogotowia ratunkowego oraz przyniesienie najbliższego defibrylatora AED.

Jak działa defibrylator AED?

AED jest wyposażony w dwie elektrody, które należy przykleić na odsłoniętą klatkę piersiową poszkodowanego zgodnie z instrukcją znajdującą się na każdej z elektrod. W momencie włączenia defibrylator zaczyna wydawać jednoznaczne komendy głosowe, do których należy się zastosować. W ten sposób urządzenie AED przeprowadza użytkownika krok po kroku przez proces reanimacji poszkodowanego. Po przyklejeniu elektrod odbywa się analiza rytmu serca i to na jej podstawie AED podejmuje decyzję o konieczności wykonania defibrylacji lub jej braku. W każdej z sytuacji AED wyda komendę głosową informującą użytkownika o kolejnych, niezbędnych do przeprowadzenia czynnościach.