szkolenia pierwsza pomoc wrocław

Szkolenia dla rodziców i nauczycieli- pierwsza pomoc u dzieci

Jako praktykujący ratownicy medyczni z dużym doświadczeniem w akcjach ratunkowych, doskonale zdajemy sobie sprawę ze specyfiki pracy z dziećmi oraz ze stanów zagrożenia życia, z jakimi mogą mieć do czynienia na co dzień nauczyciele, rodzice i opiekunowie, którzy chcą zapewnić bezpieczeństwo dzieciom i uczniom.

Dzięki szerokiej tematyce zajęć, realnemu scenariuszowi koncentrującemu się przede wszystkim na zajęciach, które nawiązują do typowych sytuacji, jakie mogą mieć miejsce wśród dzieci i młodzieży w szkole, przedszkolu, na obozie oraz dużemu naciskowi na praktyczne umiejętności, będziesz przygotowany do postępowania w różnych stanach zagrożenia życia i zdrowia.

Wysokiej jakości sprzęt, którego używamy podczas kursów, między innymi rzeczywiste fantomy niemowlęce i dziecięce w różnym wieku, gwarantuje duży poziom realizmu oraz pomoże ci w rozwinięciu umiejętności praktycznych i zdobyciu pewności siebie. Wszytko po to, byś po ukończeniu szkolenia dla rodziców i nauczycieli, już nigdy nie zawahał się udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu.

Po odbytym szkoleniu dla rodziców i nauczycieli, każdy uczestnik będzie potrafić m.in.:

– ocenić stan poszkodowanego,
– prawidło wezwać pomoc,
– wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową niemowlęcia i dziecka,
– właściwie postępować przy zadławieniu niemowlęcia i dziecka,
– pozna stany zagrożenia życia pochodzenia wewnętrznego u dzieci,
– właściwie ocenić i postępować z dzieckiem, któe doznało urazu,

a przede wszystkim dowie się, jak w prosty sposób uratować ludzkie życie.

Sprawdź szczegółowe programy szkolenia dla rodziców i nauczycieli.

Szkolenie pediatryczne możemy także wykonać u Państwa w domu. Wystarczy wśród znajomych zebrać grupę 6 osób zainteresowanych szkoleniem i odezwać się do nas.

1. Podstawy udzielania pierwszej pomocy:
– charakterystyka pierwszej pomocy,
– motywacja do udzielania pierwszej pomocy,
– aspekty prawne pierwszej pomocy,
– łańcuch przeżycia.

2. Ocena sytuacji i miejsca zdarzenia:

– bezpieczeństwo: własne; miejsca zdarzenia; poszkodowanego; świadków,
– prawidłowe wezwanie pomocy,
– kontrola stanu przytomności, drożności dróg oddechowych i oddechu.

3. Resuscytacja krążeniowo- oddechowa niemowlęcia i dziecka:

– różnice w anatomii i fizjologii dziecka i dorosłego,
– postępowanie z osobą nieprzytomną,
– przyczyny zatrzymania krążenia,
– resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
– budowa i zasady użycia defibrylatora AED,
– ciało obce w drogach oddechowych (zachłyśnięcie).

4. Sytuacje groźne dla życia i zdrowia dzieci:

– gorączka
– stan drgawkowy,
– utrata świadomości,
– zaburzenia oddychania,

5. Urazy i krwotoki- podstawowe zasady:

– tamowanie krwotoków,
– opatrywanie ran,
– oparzenia,
– wyposażenie apteczki pierwszej pomocy.

Ćwiczenia:

– wezwanie pomocy,
– ocena poszkodowanego dziecka i niemowlęcia
– resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby niemowlęcia i dziecka wraz z użyciem AED
– postępowanie przy zadławieniu niemolęcia i dziecka

Szkolenie trwa około 4h dydaktycznych