szkolenia pierwsza pomoc wrocław

Szkolenia dla ośrodków szkolenia kierowców

Program szkolenia dla OSK przygotowaliśmy tak, by obejmował najbardziej typowe sytuacje ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień, których dotyczą pytania egzaminacyjne na kurs prawa jazdy dla kierowców. Program jest zgodny z wytycznymi ministerstwa.

Celem naszego szkolenia jest zdobycie przez kursantów ośrodków szkolenia kierowców, podstawowych umiejętności praktycznych i wiedzy, dzięki którym będą oni w stanie udzielić pierwszej pomocy w najczęściej spotykanych sytuacjach zagrożenia życia oraz zdrowia dzieci i dorosłych.

Jesteśmy praktykującymi ratownikami z dużym doświadczeniem w akcjach ratunkowych, dlatego scenariusz naszego szkolenia dla OSK jest rzeczywisty i pełen realnych przykładów sytuacji, które zaistniały lub mogły zaistnieć na drodze. Dodatkowo jakość i autentyczność szkolenia podnosi specjalistyczny sprzęt, z którego korzystamy, między innymi fantomy osób w różnym wieku.

Po odbytym szkoleniu dla OSK, każdy uczestnik będzie potrafić m.in.:

– ocenić stan poszkodowanego,

– prawidło wezwać pomoc,

– dokonać oceny miejsca wypadku,

– wykonać prawidłowo pozycję boczną ustaloną,

– sprawdzić podstawowe funkcje życiwe,

– wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową,

– prawidłowo zakładać opatrunki,

– właściwie postępować przy zadławieniu, oparzeniach i urazach,

oraz przede wszystkim dowie się, w jak w prosty sposób uratować ludzkie życie.

Sprawdź szczegółowy program szkolenia dla OSK.

1. Podstawy udzielania pierwszej pomocy:

– charakterystyka pierwszej pomocy,
– motywacja do udzielania pierwszej pomocy,
– aspekty prawne pierwszej pomocy,
– łańcuch przeżycia.

2. Ocena sytuacji i miejsca zdarzenia:

– bezpieczeństwo: własne; miejsca zdarzenia; poszkodowanego; świadków,
– prawidłowe wezwanie pomocy,
– kontrola stanu przytomności, drożności dróg oddechowych i oddechu.

3. Resuscytacja krążeniowo- oddechowa osoby dorosłej:

– podstawy fizjologii człowieka,
– postępowanie z osobą nieprzytomną,
– przyczyny zatrzymania krążenia,
– resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
– ciało obce w drogach oddechowych (zachłyśnięcie).

4. Resuscytacja niemowlęcia i dziecka

5. Stany zagrożenia życia pochodzenia zewnętrznego:
– skręcenia, zwichnięcia i złamania

– oparzenia termiczne i chemiczne,

– ciało obce w ranie, wytrzewienie, ciało obce w oku

6. Jak prawidłowo zachować się na drodze widząc pojazd uprzywilejowany

Ćwiczenia:

– wezwanie pomocy,
– ocena poszkodowanego,
– pozycja boczna ustalona (bezpieczna),
– resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej,
– postępowanie przy zadławieniu.