szkolenia pierwsza pomoc wrocław

Szkolenia dla osób indywidualnych

Celem szkolenia dla osób indywidualnych jest przygotowanie cię do natychmiastowego i profesjonalnego przeprowadzenia akcji ratunkowej w obliczu prawdziwego zagrożenia. Dzięki naszemu wsparciu nauczysz się, jak prawidłowo udzielić pierwszej pomocy i jak zadbać o bezpieczeństwo twoje i twoich bliskich. Warto pamiętać, że umiejętność udzielania pierwszej pomocy może przydać ci się w każdej sytuacji, niezależnie od miejsca i czasu.

Jesteśmy ratownikami medycznymi z dużym doświadczeniem w akcjach ratunkowych, dlatego scenariusz szkolenia dla osób indywidualnych jest realny i oparty na sytuacjach, które się wydarzyły. Co więcej, na naszych kursach używamy wysokiej jakości sprzętu, który gwarantuje duży poziom realizmu. Dzięki niemu rozwiniesz umiejętności praktyczne oraz zdobędziesz pewność siebie i już nie zawahasz się udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu.

Po odbytym szkoleniu dla osób indywidualnych będziesz potrafić m.in.:

– ocenić stan poszkodowanego,

– prawidło wezwać pomoc,

– wykonać prawidłowo pozycję boczną ustaloną,

– sprawdzić podstawowe parametry życiowe,

– wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową,

– użyć defibrylatora AED,

– właściwie postępować przy zadławieniu,

a przede wszystkim dowiesz się, jak w prosty sposób uratować ludzkie życie.

Sprawdź szczegółowe programy szkolenia dla osób indywidualnych.

1. Podstawy udzielania pierwszej pomocy:

– charakterystyka pierwszej pomocy,
– motywacja do udzielania pierwszej pomocy,
– aspekty prawne pierwszej pomocy,
– łańcuch przeżycia.

2. Ocena sytuacji i miejsca zdarzenia:

– bezpieczeństwo: własne; miejsca zdarzenia; poszkodowanego; świadków,
– prawidłowe wezwanie pomocy,
– kontrola stanu przytomności, drożności dróg oddechowych i oddechu.

3. Resuscytacja krążeniowo- oddechowa osoby dorosłej:

– podstawy fizjologii człowieka,
– postępowanie z osobą nieprzytomną,
– przyczyny zatrzymania krążenia,
– resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
– ciało obce w drogach oddechowych (zachłyśnięcie).

4. Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (defibrylator AED):

– program powszechnego dostępu do defibrylacji,
– zasada działania,
– bezpieczne użycie AED.

5. Stany zagrożenia życia pochodzenia wewnętrznego:
– omdlenie,
– udar mózgu,
– ostry zespół wieńcowy (zawał serca),
– epilepsja.

Ćwiczenia:

– wezwanie pomocy,
– ocena poszkodowanego,
– pozycja boczna ustalona (bezpieczna),
– resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej,
– użycie Automatycznego defibrylatora zewnętrznego,
– postępowanie przy zadławieniu.

Czas trwania szkolenia: około 5h dydaktycznych

1. Podstawy udzielania pierwszej pomocy:
– charakterystyka pierwszej pomocy,
– motywacja do udzielania pierwszej pomocy,
– aspekty prawne pierwszej pomocy,
– łańcuch przeżycia.

2. Ocena sytuacji i miejsca zdarzenia:

– bezpieczeństwo: własne; miejsca zdarzenia; poszkodowanego; świadków,
– prawidłowe wezwanie pomocy,
– kontrola stanu przytomności, drożności dróg oddechowych i oddechu.

3. Resuscytacja krążeniowo- oddechowa osoby dorosłej:

– podstawy fizjologii człowieka,
– postępowanie z osobą nieprzytomną,
– przyczyny zatrzymania krążenia,
– resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
– ciało obce w drogach oddechowych (zachłyśnięcie).

4. Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (defibrylator AED):

– program powszechnego dostępu do defibrylacji,
– zasada działania,
– bezpieczne użycie AED.

5. Resuscytacja krążeniowo- oddechowa niemowlęcia i dziecka:

– różnice w anatomii i fizjologii dziecka i dorosłego,
– postępowanie z osobą nieprzytomną,
– przyczyny zatrzymania krążenia,
– resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
– ciało obce w drogach oddechowych (zachłyśnięcie).

6. Sytuacje groźne dla życia i zdrowia dzieci:

– gorączka
– stan drgawkowy,
– utrata świadomości,
– zaburzenia oddychania,

7. Stany zagrożenia życia pochodzenia wewnętrznego:
– omdlenie,
– udar mózgu,
– ostry zespół wieńcowy (zawał serca),
– epilepsja.

8. Urazy i krwotoki- podstawowe zasady:

– tamowanie krwotoków,
– opatrywanie ran,
– oparzenia,
– wyposażenie apteczki pierwszej pomocy.

Ćwiczenia:

– wezwanie pomocy,
– ocena poszkodowanego,
– pozycja boczna ustalona (bezpieczna),
– resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej,
– resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby niemowlęcia i dziecka
– użycie Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego,
– postępowanie przy zadławieniu osoby dorosłej, niemowlęcia i dziecka

– ćwiczenia z zakresu opatrywania urazów, ran, amputacji i oparzeń

Czas trwania szkolenia: około 8h dydaktycznych