szkolenia pierwsza pomoc wrocław

Szkolenia z pierwszej pomocy dla firm na najwyższym poziomie

Program szkolenia dla firm i instytucji przygotowaliśmy tak, by twoi pracownicy poznali wszystkie najważniejsze zasady udzielania pierwszej pomocy oraz byli przygotowani na nagłe wypadki i potrafili reagować w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia.

Jesteśmy też świadomi, że każda firma ma indywidualne potrzeby i specyfikę działalności, dlatego w przypadku szkolenia dla firm i instytucji jesteśmy w stanie dostosować program szkolenia do konkretnych wymogów twojego miejsca pracy. W programie kursu uwzględnimy jego specyfikę oraz potencjalne występujące w nim zagrożenia.

Jako ratownicy medyczni z dużym doświadczeniem w akcjach ratunkowych stworzyliśmy realny scenariusz szkoleniowy, oparty na sytuacjach, które się wydarzyły. Wysokiej jakości sprzęt, którego używamy podczas kursów również gwarantuje duży poziom realizmu oraz umożliwia rozwinięcie umiejętności praktycznych i zdobycie pewność siebie, dzięki której uczestnicy szkolenia dla firm i instytucji już nigdy nie zawahają się udzielić pierwszej pomocy poszkodowanemu.

Po odbytym szkoleniu dla firm i instytucji, uczestnicy będą potrafić m.in.:

– ocenić stan poszkodowanego,

– prawidło wezwać pomoc,

– wykonać prawidłowo pozycję boczną ustaloną,

– sprawdzić podstawowe parametry życiowe,

– wykonać resuscytację krążeniowo-oddechową,

– użyć defibrylatora AED,

– właściwie postępować przy zadławieniu,

oraz przede wszystkim dowiedzą się, w jaki sposób uratować ludzkie życie.

 

Sprawdź szczegółowe programy szkolenia dla firm i instytucji.

1. Podstawy udzielania pierwszej pomocy:

– charakterystyka pierwszej pomocy,
– motywacja do udzielania pierwszej pomocy,
– aspekty prawne pierwszej pomocy,
– łańcuch przeżycia.

2. Ocena sytuacji i miejsca zdarzenia:

– bezpieczeństwo: własne; miejsca zdarzenia; poszkodowanego; świadków,
– prawidłowe wezwanie pomocy,
– kontrola stanu przytomności, drożności dróg oddechowych i oddechu.

3. Resuscytacja krążeniowo- oddechowa osoby dorosłej:

– podstawy fizjologii człowieka,
– postępowanie z osobą nieprzytomną,
– przyczyny zatrzymania krążenia,
– resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
– ciało obce w drogach oddechowych (zachłyśnięcie).

4. Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (defibrylator AED):

– program powszechnego dostępu do defibrylacji,
– zasada działania,
– bezpieczne użycie AED.

5. Stany zagrożenia życia pochodzenia wewnętrznego:
– omdlenie,
– udar mózgu,
– ostry zespół wieńcowy (zawał serca),
– epilepsja.

Ćwiczenia:

– wezwanie pomocy,
– ocena poszkodowanego,
– pozycja boczna ustalona (bezpieczna),
– resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej,
– użycie Automatycznego defibrylatora zewnętrznego,
– postępowanie przy zadławieniu osoby dorosłej- ćwiczenia wykonywane na bezpiecznej kamizelce Act-fast

Czas trwania szkolenia: około 5h dydaktycznych

Koszt szkolenia: wycenę szkolenia wykonujemy indywidualnie. Cena uzależniona jest od takich czynników jak ilość osób biorących udział, zakres szkolenia i jego indywidualne modyfikacje oraz odległość. Celem przeprowadzenia wyceny i stworzenia oferty zapraszamy do kontaktu.

1. Podstawy udzielania pierwszej pomocy:
– charakterystyka pierwszej pomocy,
– motywacja do udzielania pierwszej pomocy,
– aspekty prawne pierwszej pomocy,
– łańcuch przeżycia.

2. Ocena sytuacji i miejsca zdarzenia:

– bezpieczeństwo: własne; miejsca zdarzenia; poszkodowanego; świadków,
– prawidłowe wezwanie pomocy,
– kontrola stanu przytomności, drożności dróg oddechowych i oddechu.

3. Resuscytacja krążeniowo- oddechowa osoby dorosłej:

– podstawy fizjologii człowieka,
– postępowanie z osobą nieprzytomną,
– przyczyny zatrzymania krążenia,
– resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
– ciało obce w drogach oddechowych (zachłyśnięcie).

4. Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (defibrylator AED):

– program powszechnego dostępu do defibrylacji,
– zasada działania,
– bezpieczne użycie AED.

5. Stany zagrożenia życia pochodzenia wewnętrznego:
– omdlenie,
– udar mózgu,
– ostry zespół wieńcowy (zawał serca),
– epilepsja.

6. Urazy i krwotoki- podstawowe zasady:

– tamowanie krwotoków,
– opatrywanie ran,
– oparzenia,
– wyposażenie apteczki pierwszej pomocy.

Ćwiczenia:

– wezwanie pomocy,
– ocena poszkodowanego,
– pozycja boczna ustalona (bezpieczna),
– resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej,
– użycie Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego,
– postępowanie przy zadławieniu osoby dorosłej- ćwiczenia wykonywane na bezpiecznej kamizelce Act Fast

– ćwiczenia z zakresu opatrywania urazów, ran, amputacji i oparzeń

Czas trwania szkolenia: około 6h dydaktycznych

Koszt szkolenia: wycenę szkolenia wykonujemy indywidualnie. Cena uzależniona jest od takich czynników jak ilość osób biorących udział, zakres szkolenia i jego indywidualne modyfikacje oraz odległość. Celem przeprowadzenia wyceny i stworzenia oferty zapraszamy do kontaktu.

1. Podstawy udzielania pierwszej pomocy:
– charakterystyka pierwszej pomocy,
– motywacja do udzielania pierwszej pomocy,
– aspekty prawne pierwszej pomocy,
– łańcuch przeżycia.

2. Ocena sytuacji i miejsca zdarzenia:

– bezpieczeństwo: własne; miejsca zdarzenia; poszkodowanego; świadków,
– prawidłowe wezwanie pomocy,
– kontrola stanu przytomności, drożności dróg oddechowych i oddechu.

3. Resuscytacja krążeniowo- oddechowa osoby dorosłej:

– podstawy fizjologii człowieka,
– postępowanie z osobą nieprzytomną,
– przyczyny zatrzymania krążenia,
– resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
– ciało obce w drogach oddechowych (zachłyśnięcie).

4. Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (defibrylator AED):

– program powszechnego dostępu do defibrylacji,
– zasada działania,
– bezpieczne użycie AED.

5. Resuscytacja krążeniowo- oddechowa niemowlęcia i dziecka:

– różnice w anatomii i fizjologii dziecka i dorosłego,
– postępowanie z osobą nieprzytomną,
– przyczyny zatrzymania krążenia,
– resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
– ciało obce w drogach oddechowych (zachłyśnięcie).

6. Sytuacje groźne dla życia i zdrowia dzieci:

– gorączka
– stan drgawkowy,
– utrata świadomości,
– zaburzenia oddychania,

7. Stany zagrożenia życia pochodzenia wewnętrznego:
– omdlenie,
– udar mózgu,
– ostry zespół wieńcowy (zawał serca),
– epilepsja.

8. Urazy i krwotoki- podstawowe zasady:

– tamowanie krwotoków,
– opatrywanie ran,
– oparzenia,
– wyposażenie apteczki pierwszej pomocy.

Ćwiczenia:

– wezwanie pomocy,
– ocena poszkodowanego,
– pozycja boczna ustalona (bezpieczna),
– resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej,
– resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby niemowlęcia i dziecka
– użycie Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego,
– postępowanie przy zadławieniu osoby dorosłej, niemowlęcia i dziecka

– ćwiczenia z zakresu opatrywania urazów, ran, amputacji i oparzeń

Czas trwania szkolenia: około 8h dydaktycznych

Koszt szkolenia: wycenę szkolenia wykonujemy indywidualnie. Cena uzależniona jest od takich czynników jak ilość osób biorących udział, zakres szkolenia i jego indywidualne modyfikacje oraz odległość. Celem przeprowadzenia wyceny i stworzenia oferty zapraszamy do kontaktu.