Ładowanie Wydarzenia

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na szkolenie z pierwszej pomocy dla osób indywidualnych. Szkolenie odbędzie się 29 marca 2019 r. o godzinie 15.00 w sali szkoleniowej przy ulicy Legnickiej 65 (centrum Sektor3 przy zajezdni MPK) we Wrocławiu. Szkolenie potrwa około 5,5 godzin i kończy się zdobyciem certyfikatu poświadczającego uczestnictwo i nabyte umiejętności. Jeżeli jesteś zainteresowany udziałem lub masz jakiekolwiek pytania to zapraszam do kontaktu.

Program szkolenia:

1. Podstawy udzielania pierwszej pomocy:

– charakterystyka pierwszej pomocy,
– motywacja do udzielania pierwszej pomocy,
– aspekty prawne pierwszej pomocy,
– łańcuch przeżycia.

2. Ocena sytuacji i miejsca zdarzenia:

– bezpieczeństwo: własne; miejsca zdarzenia; poszkodowanego; świadków,
– prawidłowe wezwanie pomocy,
– kontrola stanu przytomności, drożności dróg oddechowych i oddechu.

3. Resuscytacja krążeniowo- oddechowa osoby dorosłej:

– podstawy fizjologii człowieka,
– postępowanie z osobą nieprzytomną,
– przyczyny zatrzymania krążenia,
– resuscytacja krążeniowo-oddechowa (trening z technologią QCPR)
– ciało obce w drogach oddechowych (zachłyśnięcie).

4. Automatyczna defibrylacja zewnętrzna (defibrylator AED):

– program powszechnego dostępu do defibrylacji,
– zasada działania,
– bezpieczne użycie AED.

5. Resuscytacja krążeniowo- oddechowa niemowlęcia i dziecka:

– różnice w anatomii i fizjologii dziecka i dorosłego,
– postępowanie z osobą nieprzytomną,
– przyczyny zatrzymania krążenia,
– resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
– ciało obce w drogach oddechowych (zachłyśnięcie).

6. Stany zagrożenia życia pochodzenia wewnętrznego:
– omdlenie,
– udar mózgu,
– ostry zespół wieńcowy (zawał serca),
– epilepsja

– zasłabnięcie

– krwotok z nosa

Ćwiczenia:

– wezwanie pomocy,
– ocena poszkodowanego,
– pozycja boczna ustalona (bezpieczna),
– resuscytacja krążeniowo-oddechowa osoby dorosłej, niemowlęcia i dziecka,
– użycie Automatycznego defibrylatora zewnętrznego,
– postępowanie przy zadławieniu osoby dorosłej, niemowlęcia i dziecka,
– scenariusze szkoleniowe- studium przypadku

Jeżeli uważasz, że wśród Twoich znajomych jest ktoś, komu takie szkolenie może się przydać, daj mu o tym znać i przyjdźcie we dwójkę! 😉

ZAPISZ SIĘ NA KURS